Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното извънредно положение, Ви уведомяваме, че в Ес Еф Ей Брокер са предприети съответните мерки за непрекъснатост на работния процес. В офисите на дружеството ще дежурят служители, които ще отговарят за най-неотложно възникналите въпроси и ситуации. Всички останали служители ще работят дистанционно, като техните имейли и телефони също са достъпни и са на Ваше разположение.

С оглед опазването на Вашето здраве и това на цялото общество, се стараем преките контакти с клиенти да бъдат сведени до минимум. За тази цел препоръчваме по възможност комуникацията да се осъществява дистанционно чрез телефон или имейл, а плащанията да се извършват по банков път.

При всякакви въпроси и необходимост от информация и указания можете да се свържете с нас на телефон +359 2 8921 300, както и на имейл office@sfabroker.bg

За всички промени, които биха настъпили, ще бъдете информирани своевременно.

Уверяваме Ви, че работният процес няма да бъде нарушен и ще отговорим на Вашите потребности в условията на ситуацията, в която се намираме.

 

С уважение,

Екипът на Ес Еф Ей Брокер

Гражданска отговорност

Имуществено застраховане

Застраховка живот

Застраховка Автокаско

Застраховка отговорности

Застраховка Злополука

С БОГАТ ОПИТ ОТ

2001 Г.

ПРЕМИЕН ОБОРОТ

14 МЛН.

СКЛЮЧЕНИ ПОЛИЦИ:

150 000

Партньори