„Ес Еф Ей Брокер“ е с опит на пазара от 2001 г. и непрекъснато разширява своята регионална търговска мрежа.

Брокерът е част от „София Франс Ауто” АД – холдинг от компании с инвестиции в областта на продажбата, обслужването, лизинговането и застраховането на автомобили, внос и дистрибуция на резервни части, аграрен сектор, недвижими имоти и производство на енергия от възобновяеми източници.

Предлаганите от нас задължителни застраховки са: Гражданска отговорност на автомобилистите, Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз, всички видове Професионална отговорност, Трудова злополука, медицинска застраховка на чужденци и други.

В нашите офиси можете да сключите пълната гама доброволни застраховки за частни и бизнес клиенти: застраховка Автокаско, застраховки на движимо и недвижимо имущество – Имуществени застраховки за частни клиенти, застраховки Индустриален пожар, Прекъсване на бизнес и Електронно оборудване, застраховки Отговорности, застраховки Злополука – лична и групова, застраховка Помощ при пътуване, застраховки Карго и Отговорност на превозвача, застраховки на летателни апарати или плавателни съдове, рискова и спестовна застраховка Живот, Рентна (пенсионна) застраховка, здравни застраховки – индивидуални покрития за частни клиенти и пакетни покрития за фирми, финансови и търговски застраховки, селскостопански застраховки и други.

Ние можем да предложим индивидуални застрахователни решения за Вашето семейство или Вашия бизнес в сферата на общото застраховане, животозастраховането и здравното застраховане.

При нас получавате комплексно обслужване и съдействие както при избора на застрахователното покритие и сключването на полицата, така и при уреждането на претенцията във връзка с настъпването на застрахователно събитие.

Сметки на "ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР" ЕООД

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Банкова сметка:
в лева: BG43UNCR96601052951202
BIC: UNCRBGSF

ДСК
Банкова сметка:
в лева: BG83STSA93000016737692
BIC: STSABGSF

ДСК
Банкова сметка:
в евро: BG98STSA93000019251565
BIC: STSABGSF

ОББ
Банкова сметка:
в лева: BG03UBBS80021016591050
BIC: UBBSBGSF