Отмяна на пътуване покрива риска от отменено или пропуснато пътуване чрез възстановяване на транспортните разходи (самолетни билети), хотелски резервации, други разходи за туристически и бизнес услуги, свързани с пътуването, които са извършени в аванс и не могат да бъдат канселирани. 

Mогат да се застраховат български и чуждестранни граждани на възраст до 85 години, пребиваващи в България. Застраховката може да се сключи както за организирано пътуване, така и отделно само за самолетен билет или само за хотелско настаняване.

Застраховката е валидна, ако е сключена до 7 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни.

По условията на „Туристическата застраховка“ се застраховат физически лица – български и чуждестранни граждани, пребиваващи в Р България на законно основание, за времето на морско, зимно, културно, еко, конгресен и друг вид пътуване, екскурзия или почивка на територията на Р България. Застраховат се български и чуждестранни граждани на възраст над 6 месеца до 75 години към датата на начало на застраховката. Покритията са валидни дори когато лицето само организира почивката си, няма резервации за хотели и не е закупило туристически пакети за почивка.

Клауза  „Туризъм“:

 • Трайно намалена работоспособност вследствие злополука;
 • Временна неработоспособност вследствие злополука над 10 дни;
 • Смърт вследствие злополука за лица над 14-годишна възраст;
 • Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване;
 • Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване.

Клауза  „Спасяване“:

 • Спасителни разноски вследствие злополука или акутно заболяване;
 • Медицински разноски и/или рапатриране вследствие злополука или акутно заболяване.

Доброволна застраховка срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица.  По условията на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ се застраховат физически лица – български и чуждестранни граждани, пребиваващи в Р България на законно основание, за времето на пътуване или престой извън територията на Р България. Застраховат се индивидуално или групово физически лица на възраст до 85 години. Основните (задължителни) рискове са:

 • Медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука или акутно заболяване;
 • Разноски за спешно дентално лечение.

Допълнителните (избираеми) рискове са:

 • Спасителни разноски;
 • Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука;
 • Дневни пари за болничен престой;
 • Лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване;
 • Кражба, загуба или забавяне на личен багаж;
 • Разходи за откраднати или изгубени документи;
 • Гражданска отговорност към трети лица;
 • Правна помощ.