Осигуряването на добра информираност на нашите клиенти и оказването на съдействие при уреждане на застрахователни претенции при щети е важна част от цялостния ни подход за предлагане на добро клиентското обслужване. 

 

Денонощни телефони при КРАЖБА, ГРАБЕЖ, ПТП или ПОЖАР:

Алианц - 0700 13 014
Армеец - 0700 13 939
Бул Инс - 0700 16 633

Булстрад - 0800 11 111
Групама - 0700 123 32
ДЗИ - 0700 16 166

Дженерали - 0292 67 222
Евроинс - 0700 17 241
Лев Инс - 0800 15 333

ОЗК - 0700 166 88
УНИКА - 0700 111 50

Помощ при щета от ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР

На ваше разположение е специализиран отдел „Ликвидация на щети“, от който ще получите конкретни и ясни инструкции, както и информация за последващи действия в случай на настъпило застрахователно събитие:

                        office@sfabroker.bg
                        radostin.rusev@sfabroker.bg
                        тел.: 02 89 21 177, 0888 277 579, 0887 765 112

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТА В ОТОРИЗИРАНИТЕ SFA RETAIL ЦЕНТРОВЕ НА „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ И В „АУТО БАВАРИЯ“ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК:

Променящите се изисквания и практики при оформянето на документацията за настъпило застрахователно събитие и специфичната застрахователна терминология затрудняват повечето от нашите клиенти при предявяването на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение.

Акуратността, с която е описано събитието, е от значение, за да може застрахователят да вземе най-правилното решение за изплащане на застрахователното обезщетение. Понякога неточности при обработването на документите могат да предизвикват финансови разходи или проблеми.

Нашият ангажимент към Вас при възникване на застрахователно събитие

В зависимост от конкретния случай ние се ангажираме при Ваше запитване да извършваме следните действия:

  1. Съдействие при предявяване и уреждане на претенцията пред застрахователя;

  2. Организиране на детайлен оглед на увреден автомобил/имущество;

  3. Проследяване на движението (статуса) на заведената щета;

  4. Контролиране спазването на срока за изплащане на обезщетението;

  5. Съдействие при приемане на увреден автомобил в избран от Вас сервиз;

  6. Предоставяне на информация за условията за дозастраховане след щета;

  7. При необходимост организиране на среща и участие в проговорите с представител на застрахователя;

Отстраняване на щетите в сервизите на „София Франс Ауто“ и „Ауто Бавария“

Вие ще получите най-доброто обслужване за Вашия автомобил. В сервизите на „София Франс Ауто“ и „Ауто Бавария“ поверявате автомобила си на обучени и квалифицирани техници: обучението им е непрекъснато, а практиката – ежедневна. За извършените ремонти в своите сервизи „София Франс Ауто“ и „Ауто Бавария“ осигуряват гаранция една година.