Свържете се с Вашия консултант при възникнало застрахователно събитие:
тел: 0887 765 112, еmail: office@sfabroker.bg
Важно в случай на кражба се обадете първо на тел. 112 !

Денонощни телефони при КРАЖБА, ГРАБЕЖ, ПТП или ПОЖАР:

Алианц - 080013014 Армеец - 0700 13939

Булстрад - 0800 11 111 ДЗИ - 0700 16 166

Дженерали - 02 926 72 22 Лев Инс - 0800 15 333

ОЗК - 0700 166 88

При щета:

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТА В ОТОРИЗИРАНИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА СОФИЯ ФРАНС АУТО:

Променящите се изисквания и практики при оформянето на документацията за настъпило застрахователно събитие и специфичната застрахователна терминология затрудняват повечето от нашите клиенти при предявяването на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение.

Акуратността, с която е описано събитието, е от значение, за да може застрахователят да вземе най-правилното решение за изплащане на застрахователното обезщетение. Понякога неточности при обработването на документите могат да предизвикват финансови разходи или проблеми.

Нашият ангажимент към Вас при възникване на застрахователно събитие

В зависимост от конкретния случай ние се ангажираме при Ваше запитване да извършваме следните действия:

  1. Съдействие при предявяване и уреждане на претенцията пред застрахователя;

  2. Организиране на детайлен оглед на увреден автомобил/имущество;

  3. Проследяване на движението (статуса) на заведената щета;

  4. Контролиране спазването на срока за изплащане на обезщетението;

  5. Съдействие при приемане на увреден автомобил в избран от Вас сервиз;

  6. Предоставяне на информация за условията за дозастраховане след щета;

  7. При необходимост организиране на среща и участие в проговорите с представител на застрахователя;

Отстраняване на щетите в сервизите на София Франс Ауто и Ауто Бавария

Вие ще получите най-доброто обслужване за Вашия автомобил. В сервизите на София Франс Ауто и Ауто Бавария поверявате автомобила си на обучени и квалифицирани техници: обучението им е непрекъснато, а практиката – ежедневна. За извършените ремонти в своите сервизи София Франс Ауто и Ауто Бавария осигуряват гаранция една година.