Ръководство

Натиснете бутона Изтеглете, за да се запознаете с пълния текст на Ръководството за действия при щета според вида на застрахователното събитие.